Deltagerbetingelser

  • Du garanterer, at du har selv har taget billedet
  • Du giver brugsret til at anvende billederne i PR-arbejde for konkurrencen
  • Det er til enhver tid muligt at trække billederne ud af konkurrencen
  • Personlige data bliver behandlet i forhold til GDPR
  • Du er ikke professionel fotograf

Naturama, Fjord&Bælt og Jysk Fynske Medier (herefter arrangøren) afholder fotokonkurrencen Skyd på Naturen 2022. 
Konkurrencen formål er at skabe billeder fra naturen, som kan inspirere til bevarelse af naturen gennem de oplevelser og den inspiration billederne giver beskueren.

Billederne skal, som udgangspunkt, være skabt af fotografen, der har fotooptagelse som hobby – ikke den professionelle fotograf.

Vinderbilleder kåres af en jury. Der uddeles præmier for: 

bedste billede i kategorien ”voksen” (15 år og derover)
2. plads i kategorien ”voksen” (15 år og derover)
3. plads i kategorien ”voksen” (15 år og derover) 

bedste billede i kategorien ”ung” (14 år og derunder)
2. plads i kategorien ”børn” (14 år og derunder)
3. plads i kategorien ”børn” (14 år og derunder) 
bedste historie tilknyttet et billede

bedste billede for hver måned i konkurrenceperioden.
Alle prismodtagere får direkte besked.

Alle Vinderbilleder præsenteres på hjemmesiden skydpaanaturen.dk og på Naturamas, Fjord&Bælts og Jysk Fynske Mediers hjemmesider.

Deltagere skal garantere at billeder, som deltager i konkurrencen, ikke er begrænsede i forhold til ophavs- og brugerrettigheder og at billeder ikke strider imod de fotograferede personers personlige rettigheder.

Deltagelse er kun mulig online via konkurrencens webside. Billeder indsendt pr. brev eller på anden vis vil ikke komme i betragtning.

De uploadede billeder skal have en størrelse på mindst 1.920 x 1.080 pixel. Alle billeder skal uploades i formatet JPEG.
Derudover skal der foreligge en version af hvert uploadet billede i originalstørrelse, som arrangøren kan anvende til offentliggørelse i udstillinger og/eller i trykte medier i forbindelse med markedsføringsaktiviteter for konkurrencen. Deltageren giver ved deltagelse arrangøren ret til denne anvendelse.

Konkurrencens arrangør forbeholder sig ret til at slette bidrag, der afviger stærkt fra de tematiske retningslinjer. Sletning af billeder meddeles ikke.

Med sin deltagelse i konkurrencen giver deltageren arrangørerne ubegrænset brugsret til at anvende de(t) uploadede billede(r) til PR-arbejde for konkurrencen. Offentliggørelse omfatter mangfoldiggørelse, SoMe gengivelse og udbredelse med det formål at promovere og præsentere konkurrencen.

Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage tilpasning til specifikke formater på digitale SoMe platforme.

Med sin deltagelse bekræfter deltageren, at han eller hun er ophavsmand til de uploadede billeder og dermed råder uindskrænket over brugsretten til dem. 

I forbindelse med arrangørens offentliggørelse af de indsendte billeder nævnes deltageren altid som ophavsmand med fuldt navn i overensstemmelse med det navn der er opgivet i forbindelse med upload af billede.

Der udbetales ikke honorarer og vederlag for offentliggørelse af billeder inden for betingelserne for offentliggørelse. Præmier, som arrangøren udlover udbetales ikke i kontanter og kan ikke byttes.

Hvis en vinder ikke henvender sig inden for 14 dage efter meddelelsen, bortfalder kravet på en præmie, og konkurrencens arrangør kan udpege en anden vinder i stedet. Dette gælder også for månedsvinderne.

Det er til enhver tid muligt for en deltager at trække billeder ud af konkurrencen ved at kontakte Naturama på post@naturama.dk. Fotos, der efter bedømmelsen vises på siden “Vindere”, er undtaget.

Ansatte hos Naturama, Fjord&Bælt eller Jysk Fynske Medier, kan ikke deltage i konkurrencen.

Ugyldighedsbestemmelser: Er eller bliver en bestemmelse i disse deltagerbetingelser helt eller delvist ugyldige, bliver de andre deltagerbetingelsers gyldighed ikke berørt derved. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder den lovmæssige bestemmelse, der kommercielt set kommer tættest på ånden bag og formålet med den ugyldige bestemmelse. Det samme gælder, i tilfælde af at der foreligger en lakune i disse deltagerbetingelser.