Deltagerbetingelser

  • Du garanterer, at du har selv har taget billedet
  • Du giver brugsret til at anvende billederne i PR-arbejde for konkurrencen
  • Det er til enhver tid muligt at trække billederne ud af konkurrencen
  • Personlige data bliver behandlet i forhold til GDPR

Naturama og Fjord&Bælt (herefter arrangøren) afholder fotokonkurrencen Skyd på Naturen 2023. 
Konkurrencen formål er at at indfange, hvordan danskerne oplever og fortolker naturens stemme. Vinderbilleder kåres af en jury. Der uddeles præmier for: 

Bedste billede:
1. plads Gavekort på 5.000 kr. til Click i Svendborg
2. plads kort på 2.000 til Click i Svendborg
3. plads kort på 1.000 til Click i Svendborg

Fotobutikken Click i Svendborg tilbyder masser af produkter til fotografering, kikkerter, printere, produktion af fotobøger og meget andet.

Alle prismodtagere får direkte besked.

Alle Vinderbilleder præsenteres på hjemmesiden skydpaanaturen.dk, på Naturamas og Fjord&Bælts hjemmesider.

Deltagere skal garantere at billeder, som deltager i konkurrencen, ikke er begrænset i forhold til ophavs- og brugsrettigheder og at billeder ikke strider imod de fotograferede personers personlige rettigheder.

Deltagelse er kun mulig online via konkurrencens webside. Billeder indsendt pr. brev eller på anden vis vil ikke komme i betragtning.

Uploadede billeder betragtes som en donation til en værdi af 200 kr. Vinderbilleder betragtes dog ikke som donationer.

Alle billeder skal uploades i formatet JPEG.

Konkurrencens arrangør forbeholder sig ret til at slette bidrag, der afviger stærkt fra de tematiske retningslinjer eller på anden vis kan virke anstødelige, usømmelige eller på anden vis ubehagelige. Sletning af billeder meddeles ikke.

Med sin deltagelse i konkurrencen giver deltageren arrangørerne ubegrænset brugsret til at anvende de(t) uploadede billede(r) til PR-arbejde for konkurrencen. Offentliggørelse omfatter mangfoldiggørelse, gengivelse på Sociale Medier, udbredelse med det formål at promovere og præsentere konkurrencen samt brug i udstillinger på Naturama og Fjord&Bælt.

Arrangøren forbeholder sig ret til at foretage tilpasning af indsendte billeder til specifikke formater på digitale platforme i print mv..

Med sin deltagelse bekræfter deltageren, at han eller hun er ophavsmand til de uploadede billeder, at eventuelle identificerbare personer i billedet har givet deres tilladelse og at deltageren  dermed råder uindskrænket over brugsretten til disse. 

I forbindelse med arrangørens offentliggørelse af de indsendte billeder nævnes deltageren altid som ophavsmand med fuldt navn.

Der udbetales ikke honorarer og vederlag for offentliggørelse af billeder. Præmier, som arrangøren udlover udbetales ikke i kontanter og kan ikke byttes.

Hvis en vinder ikke henvender sig inden for 14 dage efter meddelelsen, bortfalder kravet på en præmie, og konkurrencens arrangør kan udpege en anden vinder i stedet.

Det er til enhver tid muligt for en deltager at trække billeder ud af konkurrencen ved at kontakte Naturama på post@naturama.dk. Fotos, der efter bedømmelsen vises på siden “Vindere”, er undtaget. Personlige data bliver behandlet i forhold til GDPR

Ansatte hos Naturama og Fjord&Bælt, kan ikke deltage i konkurrencen.

Ugyldighedsbestemmelser: Er eller bliver en bestemmelse i disse deltagerbetingelser helt eller delvist ugyldige, bliver de andre deltagerbetingelsers gyldighed ikke berørt derved. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder den lovmæssige bestemmelse, der kommercielt set kommer tættest på ånden bag og formålet med den ugyldige bestemmelse. Det samme gælder, i tilfælde af at der foreligger en lakune i disse deltagerbetingelser.